Bromelia to nazwa rodziny. Guzmania, frizea i oplątwa to nazwy gatunków w rodzinie. Do rodziny należą również echmea i ananas.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich członków rodziny. Wystarczy kliknąć i sprawdzić, aby dowiedzieć się, jakie są bromelie.